english
russian
Up
Site map
Print-friendly version
PDF
KURSK SUBMARINE (2000-2003)
Home
/
pressPATROL
/
Kursk submarine (2000-2003)
2003
Krasnaya Zvezda, August 14, 2003, p. 1
Novaya Gazeta, August 11, 2003, EV
Vremya MN, May 21, 2003, p. 1
Kommersant, February 27, 2003, p. 4
Moskovsky Komsomolets, February 22, 2003, p. 3
Vremya Novostei, February 11, 2003, p. 1
Izvestia (Moscow), January 21, 2003, p. 3
Gazeta, January 20, 2003, p. 2
2002
Rossiiskaya Gazeta, December 31, 2002, p. 1
Rossiiskaya Gazeta, December 31, 2002, p. 1
Kommersant, December 24, 2002, p. 4
Kommersant, November 14, 2002, p. 3
Kommersant, November 4, 2002, p. 3
Kommersant, September 23, 2002, p. 6
Kommersant, September 23, 2002, p. 4 EV
Kommersant, September 23, 2002, p. 4
Gazeta.Ru, September 9, 2002, 10:19
Izvestia, August 28, 2002, p. 3
Izvestia, August 28, 2002, p. 3
Komsomolskaya Pravda, August 17, 2002, p. 8
Itogi, No. 32, August 13, 2002, pp. 12-15
Vremya MN, August 13, 2002, p. 1
Kommersant, July 29, 2002, p. 3
Izvestia (Moscow), July 27, 2002, p. 2
ORT, Novosti, July 26, 2002, 15:00
Gazeta.ru, July 12, 2002, 20:42
Rossiya, July 11, 2002, p. 6
Rossiya, July 11, 2002, p. 6
Rossiiskiye Vesti, July 11, 2002, p. 10
Izvestia, July 8, 2002, p. 2
Vremya MN, July 4, 2002, p. 3
Parlamentskaya Gazeta, July 3, 2002, p. 4
Izvestia, July 3, 2002, p. 2
Izvestia, July 2, 2002, p. 3
Vremya MN, June 21, 2002, pp. 1-2
Izvestia, June 20, 2002, p. 3
NTVRU.com, June 19, 2002
Izvestia, June 17, 2002, p. 2
Vek, June 7, 2002, p. 4
Rossiiskaya Gazeta, June 5, 2002, p. 1
ORT, Novosti, May 31, 2002, 12:00
Kommersant, May 16, 2002, p. 4
Vremya Novostei, May 15, 2002, p. 4
Izvestia, May 8, 2002, p. 2
Gazeta.ru, May 6, 2002
Izvestia, April 26, 2002, p. 3
ORT, News, April 26, 2002, 12:00
Versiya, No. 16, April 22-28, 2002, p. 8
Regions.ru, April 12, 2002, 15:37
Izvestia, March 25, 2002, p. 3
Izvestia, March 22, 2002
Vremya Novostei, March 21, 2002, p. 3
Zvezda (Perm), March 19, 2002, p. 2
Vremya Novostei, March 14, 2002, p. 1
Rossiya, March 12, 2002, p. 2
NTV.ru, March 11, 2002, 12:30
Vremya Novostei, March 7, 2002, p. 3
Moskovsky Komsomolets, March 5, 2002, p. 2
Vremya Novostei, March 1, 2002, p. 1
Komsomolskaya Pravda, February 22, 2002, p. 4
Zavtra, February 21, 2002, p. 1
Trud, February 21, 2002, p. 5
Izvestia, February 19, 2002, p. 2
Kommersant, February 19, 2002, p. 1
Polit.ru, February 18, 2002
Obshaya Gazeta, No. 6, February 7-13, 2002, p. 2
Novye Izvestia, February 16, 2002, pp. 1, 2
Russian Television, Vesti, February 8, 2002, 14:00
Russian Public Television, Novosti, February 1, 2002, 15:00
Rossiiskaya Gazeta, January 30, 2002, pp. 1, 3
Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye, No. 2, January 25, 2002, p. 3
Russian Television, Vesti, January 25, 2002, 11:00
Moskovsky Komsomolets, January 14, 2002, p. 2
Novaya Gazeta, No. 1, January 10, 2002, p. 5
Moskovsky Komsomolets, January 5, 2002, p. 2
2001
Kommersant, December 28, 2001, pp. 1, 4
Vremya MN, December 26, 2001, p. 1
Moskovsky Komsomolets, December 25, 2001, p. 2
Mayak, Novosti, December 14, 2001, 12:00
RTR, Vesti, December 7, 2001, 11:00
Nezavisimoye Voyennoe Obozrenie, December 7-14, 2001, p. 3
Novaya Gazeta, December 6-12, 2001, p. 2
Kommersant, December 5, 2001, p. 2
Izvestia, December 4, 2001, p. 3
Nezavisimaya Gazeta, December 4, 2001, p. 3
Izvestia, December 3, 2001, p. 1
Gazeta, December 3, 2001, pp. 1, 3
Kommersant, December 3, 2001, p. 1
Vremya Novostei, November 30, 2001
Komsomolskaya Pravda, November 29, 2001, p. 8
Rossiiskaya Gazeta, November 28, 2001, p. 3
Komsomolskya Pravda, November 22, 2001, pp. 8-9
Rossiya, November 21, 2001, p. 5
Russiya, November 19, 2001, p. 2
Kommersant, November 19, 2001, p. 2
Izvestia, November 17, 2001, p. 1
Moskovsky Komsomolets, November 15, 2001, p. 2
Trud, November 14, 2001, p. 1
Vremya MN, November 13, 2001, p. 3
Rossiiskaya Gazeta, November 9, 2001, p. 3
Argumenty i Fakty, No. 45, November 7, 2001, p. 6
Vremya Novostei, November 6, 2001, p. 1
Kommersant, November 5, 2001, p. 3, EV
Nezavisimaya Gazeta, November 2, 2001, p. 4
Moskovsky Komsomolets, October 24, 2001, p. 2
Izvestia, October 23, 2001, p. 2
ITAR-TASS, October 22, 2001
Kommersant, October 20, 2001, p. 3
Nezavisimaya Gazeta, October 19, 2001, p. 7
Kommersant, October 17, 2001, p. 4
Rossia, October 16, 2001, p. 8
Izvestia, October 15, 2001, p. 2
Izvestia, October 12, 2001, p. 1 EV
Izvestia, October 12, 2001, p. 1
Kommersant, October 10, 2001, p. 3 EV
Echo of Moscow Radio, October 10, 2001, 15:30
Vremya MN, October 9, 2001, p. 1
NTV.ru, October 8, 2001, 18:00
Krasnaya Zvezda, October 6, 2001, EV
ORT, Novosti, October 5, 2001, 15:00
Izvestia, October 5, 2001, p. 3
Tribuna, October 4, 2001, EV
Izvestia, October 4, 2001, p. 2
Obshchaya Gazeta, No. 40, October 4, 2001, p. 1
RIA Novosti, October 3, 2001
Nezavisimaya Gazeta, October 3, 2001, p. 7
Izvestia (Moscow issue), October 1, 2001, p. 1
Novye Izvestia, September 29, 2001, p. 2
Nezavisimaya Gazeta, September 28, 2001, p. 4
Kommersant, September 28, 2001, p. 3
Obshchaya Gazeta, No. 39, September 27, 2001, p. 3 EV
Izvestia, September 27, 2001, p. 3
Kommersant, September 27, 2001, p. 12
Echo of Moscow Radio, September 26, 2001, 12:35
Lenta.ru, September 26, 2001
Izvestia, September 25, 2001, p. 3
RIA Novosti, September 24, 2001
Kommersant, September 22, 2001, p. 1
ORT, Novosti, September 21, 2001, 12:00
Komsomolskaya Pravda, September 21, 2001, p. 2
Nezavisimaya Gazeta, September 20, 2001, p. 7
Kommersant, September 14, 2001, p. 2
Moskovskii Komsomolets, September 14, 2001, p. 2
Nezavisimaya Gazeta, September 12, 2001, p. 7
Mayak Radio, September 10, 2001, 16:35
Mayak, Novosti, September 7, 2001, 12:00
Nezavisimaya Gazeta, September 7, 2001, p. 10
Trud, September 7, 2001, p. 2
Krasnaya Zvezda, September 6, 2001, p. 1
Rossia, September 6, 2001, p. 6
Vremya Novostei, September 5, 2001, p. 1
Kommersant, September 5, 2001, p. 3
Izvestia, September 5, 2001, p. 2
Moskovskie Novosti, No 36, September 4-10, 2001, p. 7
Profil, No. 32, September 3, 2001, pp. 18-21
Izvestia, September 1, 2001, p. 2
Izvestia, August 30, 2001, p. 3
Izvestia, August 29, 2001, p. 2
Trud, August 29, 2001, p. 2
NTV, Segodnya, August 29, 2001, 14:00
Kommersant, August 29, 2001, p. 3
Kommersant, August 27, 2001, p. 2
RTR, Vesti, August 24, 2001, 11:00
Trud, August 22, 2001, p. 4
Vedomosti, August 22, 2001
ORT, Novosti, August 22, 2001, 15:00
Vremya Novostei, August 21, 2001, p. 2
RTR, Vesti, August 20, 2001, 14:00
Krasnaya Zvezda, August 18, 2001, p. 1
Krasnaya Zvezda, August 18, 2001, p. 2
Novye Izvestia, August 16, 2001, p. 2
Argumenty i Fakty, No. 33, August 15, 2001, p. 2
Izvestia, August 13, 2001, pp. 1, 3
Izvestia (Moscow), August 13, 2001, p. 3
Nezavisimaya Gazeta, August 11, 2001, p. 1
Russian Radio, Vesti, August 10, 2001, 11:00
Nezavisimoe Voennoye Obozrenie, No. 29, August 10, 2001, p. 2
Kommersant, August 9, 2001, p. 3
Mayak Radio, August 8, 2001, 09:30
Izvestia, August 7, 2001, p. 2
Novye Izvestia, August 7, 2001, pp. 1-2
Trud, August 4, 2001, p. 3
Izvestia, August 3, 2001, p. 4
Vremya Novostei, August 1, 2001, p. 3
Novye Izvestia, July 31, 2001, p. 7
Moskovskie Novosti, No 31, July-August, 2001, p. 5
Echo of Moscow, July 30, 2001, 15:05
Vremya Novostei, July 30, 2001, p. 2
Kommersant-daily, July 28, 2001, p. 3
Krasnaya Zvezda, July 26, 2001, p. 1
Nezavisimaya Gazeta, July 25, 2001, p. 2
Novye Izvestia, July 24, 2001, pp. 1, 4
Kommersant-daily, July 23, 2001, p. 3
Izvestia, July 20, 2001, p. 3
Pravda.RU, July 19, 2001
Trud, July 18, 2001, p. 2
Izvestia, July 16, 2001, p. 2
Moskovsky Komsomolets, July 16, 2001, p. 2
Lenta.ru, July 16, 2001
Izvestia, July 11, 2001, p. 1
Rossiya, July 10, 2001, p. 5
Kommersant, July 5, 2001, p. 3
Izvestia, July 5, 2001, pp. 1, 3
Rossiiskie Vesti, July 5, 2001, p. 2
Vremya Novostei, July 3, 2001, p. 3
NTV, Segodnya, July 2, 2001, 12:00
Trud, June 30, 2001, p. 1
Mayak, News, June 29, 2001, 14:00
Parlamentskaya Gazeta, June 28, 2001, p. 1
Kommersant, June 28, 2001, p. 3
Rossia, June 27, 2001, p. 5
Mayak Radio, Novosti, June 22, 2001, 12:15
Vremya Novostei, June 21, 2001, p. 1
Izvestia, June 20, 2001, p. 3
Vremya Novostei, June 15, 2001, p. 2
NTV, Segodnya, June 8, 2001, 12:00
Komsomolskaya Pravda, June 7, 2001, p. 6
Izvestia, June 5, 2001, p. 2
Moskovsky Komsomolets, June 2, 2001
Nezavisimaya Gazeta, June 2, 2001, p. 1
Trud, May 30, 2001, p. 5
Kommersant, May 29, 2001, p. 3
Versia, No. 19, May 29, 2001, p. 5
Kommersant, May 26, 2001, p. 1
Rossiiskaya Gazeta, May 26, 2001, p. 1
The Russian Public Television, News, May 25, 2001
Izvestia, May 23, 2001, p. 2
Izvestia (Moscow issue), May 23, 2001, p. 2
Vedomosti, May 21, 2001
Nezavisimaya Gazeta, May 19, 2001, pp. 1, 2
Kommersant, May 19, 2001, p. 1
Kommersant, May 18, 2001, p. 1
Kommersant, May 16, 2001, p. 10
Versiya, May 15-21, 2001, p. 2
Moskovsky Komsomolets, May 15, 2001, p. 2
Vremya MN, May 12, 2001, p. 1
ORT, Novosti, May 11, 2001, 15:00
Nezavisimoe Voennoe Obozrenie, May 11, 2001
Versiya, April 24-30, 2001, p. 3
Komsomolskaya Pravda, April 21, 2001, p. 1
Novye Izvestia, April 19, 2001, p. 3
Rossiiskie Vesti, April 19, 2001, p. 22
Versiya, April 17-23, 2001, p. 1
Vremya Novostei, April 12, 2001, p. 1
Strazh Baltiki (Baltic Fleet), April 12, 2001, pp. 1, 3
Rossiiskaya Gazeta, April 12, 2001
Rossiya, April 12, 2001, p. 5
Moskovskaya Pravda, April 12, 2001
NTV, April 11, 2001
Versiya, April 10, 2001, p. 3
Kommersant-VLAST, April 10, 2001, p. 28
Tribuna, April 7, 2001, p. 2
Vremya MN, April 7, 2001, p. 1
Tribuna, April 7, 2001, p. 2
Kommersant, April 7, 2001, p. 7
Novye Izvestia, April 6, 2001, p. 3
Novye Izvestia, April 6, 2001, p. 3
Rossiiskaya Gazeta, April 6, 2001
Novye Izvestia, April 3, 2001, p. 1
Versiya, April 3, 2001, p. 9
Ekspert No 13 (273), April 2, 2001, pp. 52-54
Kommersant, April 2, 2001, p. 2
NTV, March 30, 2001
Moskovsky Komsomolets, March 30, 2001, p. 3
Echo of Moscow radio, March 29, 2001; NTV, March 29, 2001
Vremya Novostei, March 29, 2001, p. 3
Parlamentskaya Gazeta, March 29, 2001, p. 2
Vremya Novostei, March 29, 2001
Kommersant, March 29, 2001, p. 3
Kommersant, March 27, 2001, p.3
Kommersant, March 27, 2001, p. 3
Trud, March 27, 2001
Vedomosti, March 26, 2001, p. A1
Rossiya, April 25, 2001, p. 6
Kommersant, March 24, 2001, p. 1
Krasnaya Zvezda, March 23, 2001
Izvestia, March 22, 2001, p. 4
Novaya Gazeta, March 22, 2001
Komsomolskaya Pravda, March 21, 2001, p. 3
Parlamentskaya Gazeta, March 21, 2001, p. 3
Delovoi Vtornik (Tribuna), No 10, March 20, 2001, p. 1
Izvestia (Moscow), March 19, 2001
Krasnaya Zvezda, March 17, 2001
Zhizn (Moskovskiye Vedomosti), March 17, 2001, p. 26
Nezavisimoe Voennoe Obozrenie, March 16, 2001
Izvestia (Moscow), March 15, 2001, p. 2
Rossiya, March 15, 2001, p. 3
Moskovsky Komsomolets, March 15, 2001
Obschaya Gazeta, March 15, 2001
Kommersant, March 14, 2001, p. 4
Kommersant-daily, March 13, 2001, p. 3
Rossiiskaya Gazeta, March 13, 2001
Trud, March 13, 2001
Vremya MN, March 13, 2001, p. 1
Nezavisimaya Gazeta, March 13, 2001
Izvestia, March 12, 2001, p. 2
Kommersant, March 12, 2001, p. 1
Rossiiskaya Gazeta, March 12, 2001
Kommersant, March 12, 2001, p. 1
Segodnya, March 12, 2001, p. 1
Vremya Novostei, March 12, 2001
Zhizn, March 7, 2001, p. 32
Segodnya, March 6, 2001, p. 2
CUT
Segodnya, March 6, 2001, p. 2
Segodnya, March 6, 2001, p. 2
Segodnya, March 5, 2001, p. 2
Kommersant, March 3, 2001, p. 1
Kommersant, March 3, 2001, p. 1
Vek, March 2, 2001, p. 1
Nezavisimoe Voennoe Obozrenie, March 2, 2001
Novosti Razvedki i Kontrrazvedki, No. 3-4, March 3, 2001
Literaturnaya Gazeta, February 28, 2001, p. 5
Trud, February 28, 2001
Izvestia, February 26, 2001, p. 1
Izvestia, February 26, 2001, p. 1
Izvestia, February 26, 2001, p. 2
Komsomolskaya Pravda, February 24, 2001, p. 9
Komsomolskaya Pravda, February 24, 2001, p. 8
Vek, February 23, 2001, p. 5
Pravda, February 20, 2001, p. 2
Trud, February 16, 2001, p. 1
Kommersant, February 16, 2001, p. 1
Novaya Gazeta, No. 11, February 15-18, 2001, pp. 1, 3
Nezavisimaya Gazeta, February 14, 2001, p. 1
Argumenty i Fakty, February 14, 2001
Nezavisimaya Gazeta, February 13, 2001
Kommersant-Vlast, February 13, 2001, p. 25
Segodnya, February 13, 2001, p. 4
Kompania Banks, N2 (supplement to Kompania, N5), February 12, 2001, p. 2
Trud, February 12, 2001, p. 1
Komsomolskaya Pravda, February 10, 2001, p. 6
Krasnaya Zvezda, February 10, 2001
NTV Television, February 8, 2001
Izvestia, February 6, 2001, p. 3
Zavtra, February 6, 2001, p. 5
Novoe Vremya, No. 5, February 1, 2001, p. 7
Kommersant, February 1, 2001, p. 3
Rossiiskaya Gazeta, February 1, 2001, p. 3
Izvestia, January 31, 2001, p. 2
Novye Izvestia, January 27, 2001, p. 3
Vremya MN, January 27, 2001, p. 6
Komsomolskaya Pravda, January 24, 2001, p. 3
Trud, January 24, 2001
Moskovsky Komsomolets, January 19, 2001
Mayak Radio, Novosti, January 19, 2001, 12:00
Izvestia, January 18, 2001, p. 1
Obschaya Gazeta, January 18, 2001
Nezavisimaya Gazeta, January 17, 2001, p. 6
Tribuna, January 17, 2001, p. 1
Komsomolskaya Pravda, January 16, 2001, p. 2
Parlamentskaya Gazeta, January 16, 2001, p. 7
Moskovskaya Pravda, January 15, 2001
Segodnya, January 15, 2001, pp. 1-2
Segodnya, January 13, 2001, p. 1
Nezaisimaya Gazeta, January 13, 2001, p. 1
Nezavisimaya Gazeta, January 12, 2001
Moskovsky Komsomolets, January 12, 2001, p. 1
Izvestia, January 12, 2001, p. 2
Nezavisimaya Gazeta, January 12, 2001
Obshchaya Gazeta, No. 3, January 1, 2001, p. 1
2000
Novosti Kosmonavtiki, No. 10, December 27, 2000, p. 25
Vremya MN, December 27, 2000, p. 2
Nezavisimaya Gazeta, December 16, 2000, p. 8
Nezavisimoye Voennoye Obozrenie, December 15, 2000
Nezavisimaya Gazeta, December 14, 2000, pp. 1, 2
Versiya, No 48, December 12-18, 2000, p. 2
Izvestia, December 8, 2000, p. 2
Otkrytoye Radio, news program, December 6, 2000, 13:00
Nezavisimaya Gazeta, December 5, 2000, p. 2
Zavtra, No. 48, November 30, 2000, p. 1
Nezavisimaya Gazeta, September 12-13, 2000
Krasnaya Zvezda, September 9, 2000, pp. 1-2
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission of WPS Agency.
P.O. Box 90, 115191, Moscow
phone +7 495 955-2708/2950, fax +7 495 955-2927,